BON VWAYAJ AGWONÒM MICHEL WILLIAM

Gratuit
Recevez toutes nos informations et actualités par Email.

Entrez votre adresse email:

Yon mapou tonbe,,,yon griyo janbe

Agwonòm William Michell ki fèk ale jwenn zansèt yo, kite yon gran tristès nan kè nou, menm jan ak zanmi nou Gerald Mathurin. Li se yon sitwayen angaje, manm Regwoupman powèt angaje. Li p at janm pè manche plim li pou l di la verite, pou l defann kòz peyi a, kòz, dwa ak lonè peyizan yo pandan li t ap pwopoze pwojè valab, reyalis pou yon devlopman dirab, pou yon lòt Ayiti.

Li p ap fasil pou n retounen jwenn yon vanyan gason konsa, yon patriyòt konsekan ki t ap batay ak tout konviksyon li pou sa chanje. Li janbe, men konsey li yo ap rete sou paj li, sou site li, sou paj regwoupman Nou espere dirijan yo a sevi a tout konsey li yo pou remanbre agrikilti.

Onè pou li ! Respè pou li !

Pou Regwoupman powèt Aysyen angaje

Rev. Pè Frantz Grandoit

 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »

Laisser un commentaire

Vous pouvez utiliser ces tags XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>